Araştırma - İletişim Makinesi

Araştırma

Bugün, markalar kullanıcılara ulaşabilir ve her zamankinden daha hızlı ve etkili yeni geri bildirim biçimleri toplayabilir.

İletişim Makinesi, ürün ve pazarlama ile ilgili stratejik yaklaşımımızı yönlendiren içgörüler yaratarak, kullanıcının derin bir anlayışını formüle etmek için nitel ve nicel araştırma metodolojilerini kullanır.

Günümüzün hızla değişen dünyasında kullanıcıyı anlayabilmek için geniş etnografik (nicelik ve nitelik olarak toplumu araştıran) çalışmalarla teknoloji odaklı araştırma metodolojilerini birleştiriyoruz. Kullanıcıların nasıl davrandıklarına ve ne yaptıklarına değil, belirli seçimleri yaptıklarına ve motivasyonlarının ve algılarının dünyalarını nasıl gördüklerini nasıl desteklediğine odaklandık. Bunu yaparken, gerçek kullanıcı davranışlarını ve tutumlarını referans alırız, karşılanan ve karşılanmayan ihtiyaçları tespit eder ve marka algısı ve marka fırsatları hakkında net bir anlayış geliştiririz.

Araştırma bağımsız bir teklifken, aynı zamanda İletişim Makinesi'nin yaratıcı sürecine tamamen entegre olan bu süreçte Tasarım ve yaratıcı, deneyimlerin geliştirilmesi ve lansman optimizasyonu sırasında sürekli olarak test ederiz.

HİZMETLER

Araştırmada size sunduğumuz çözümlere bir göz atın

Bağlamsal Araştırma

Bağlamsal araştırma tanımlardan yararlanılarak ortak bir tanım oluşturulduğunda, uzun dönemli ilişkileri geliştirmek, etkileşim ve iletişim sağlamak amacıyla işletmenin gerçek zamanlı, doğru bağlamda uygun bilgiyi, ihtiyaçlara uygun biçimde iletişim araçlarıyla ile müşterilere ulaştırma yönünde yaptığı pazarlama faaliyetlerini araştırma olarak ifade edilebilir.

Nicel Araştırma

Bilimsel araştırma yapılırken, veri elde etme, bulguları oluşturma, sonuçlar bilimsel temele dayandırma için araştırma yöntemleri kullanılır . Nicel araştırmada veriler gözlenebilir, sayısal biçimlerde ifade edilebilir, ölçülebilir biçimde ifade edilir. 

Kullanılabilirlik Testi

Kullanılabilirlik testi, kullanılabilirliğinin değerlendirilmesi istenen arayüzün belirlenen hedef kitlede belirlenen görevlerin yaptırılması ve bu süreçte kullanıcıdan verimlilik, etkililik ve memnuniyet değerlerinin alınmasıdır.

Kullanıcı Persona ve Senaryoları

Personayı tek cümle ile ifade edecek olursak, oluşturduğumuz bütün halindeki pazar segmentini bize ifade edecek olan hayali bir müşteridir diyebiliriz.

Pazar gruplarımızı belirledikten sonra pazarlama çalışmalarını yapabilmek için bu gruptaki insanların yaşadıkları problemler, motivasyonları, nasıl karar verip/satın aldıklarını ortaya çıkarmamız gerekir. Bunu yapabilmek için ilk olarak yapmanız gereken internet üzerinden araştırmalar yapmaktır. Hedef grubunuzun aktif olduğu sosyal gruplar, bloglarda yazılan yazılar ve yazılara gelen yorumlar, forumlarda sorulan sorular ve verilen yanıtlar size hedef kitlenizin profilini anlamak için ilk adımda önemli ölçüde yardımcı olur. 

Pazar Bölümleme

Bir pazarı benzer özellikler taşıyan tüketici gruplarına ayırma ve işletmenin hizmet verebileceği en uygun grubu seçme olarak ifade edilebilir. Bu gruplandırma, farklı ürün ile pazarlama strateji ve programları gerektirir.