Zim Başlıklı Sms
Türkiye'nin en ucuz Toplu SMS gönderme yolunu öğrenin HEMEN BAŞLA!

4 Büyük Avantaj ile
Toplu Mail Gönderme

Email pazarlama, müşterilerinize ulaşmanın en kolay, en etkili ve en ucuz yoludur. Hemen ilk ay ücretsiz deneyin!

Toplu Mail Hazırlama Toplu Mail Hazırlama
Toplu Mail Hazırlama
Toplu SMS, Toplu MMS,
TCKN SMS
ve Sorgulama
Servisleri, Lokasyona SMS,
OTP, Anında cevap ve Vergi
No SMS servislerimizle,

tüm ihtiyaçlara hitap
ediyoruz.
Toplu Mail Hazırlama
İletişim Makinesi, IVR servisleri, sesli mesaj, internet faks, metin seslendirme gibi birçok “Sesli Servisi” aynı arayüzde, entegre çalışır biçimde sunuyor
Toplu Mail Hazırlama
Türkiye’nin en iyi markalarıyla çalışan Tanı’nın güvenli veritabanıyla izinli pazarlamaya başlayın.

Araştırma

İletişim Makinesi, ürün ve pazarlama ile ilgili stratejik yaklaşımımızı yönlendiren içgörüler yaratarak, kullanıcının derin bir anlayışını formüle etmek için nitel ve nicel araştırma metodolojilerini kullanır.
Bugün, markalar kullanıcılara ulaşabilir ve her zamankinden daha hızlı ve etkili yeni geri bildirim biçimleri toplayabilir. Günümüzün hızla değişen dünyasında kullanıcıyı anlayabilmek için geniş etnografik (nicelik ve nitelik olarak toplumu araştıran) çalışmalarla teknoloji odaklı araştırma metodolojilerini birleştiriyoruz. Kullanıcıların nasıl davrandıklarına ve ne yaptıklarına değil, belirli seçimleri yaptıklarına ve motivasyonlarının ve algılarının dünyalarını nasıl gördüklerini nasıl desteklediğine odaklandık. Bunu yaparken, gerçek kullanıcı davranışlarını ve tutumlarını referans alırız, karşılanan ve karşılanmayan ihtiyaçları tespit eder ve marka algısı ve marka fırsatları hakkında net bir anlayış geliştiririz.
Araştırma bağımsız bir teklifken, aynı zamanda İletişim Makinesi’nin yaratıcı sürecine tamamen entegre olan bu süreçte Tasarım ve yaratıcı, deneyimlerin geliştirilmesi ve lansman optimizasyonu sırasında sürekli olarak test ederiz.

Hizmetler.
Bağlamsal araştırma
Nicel araştırma
Kullanılabilirlik testi
Kullanıcı personeli ve senaryoları
Pazar bölümleme

Genel / İletişim Makinesi

Powered by hermes-logo