Yazılar Araştırma

Araştırma

  • Genel

İletişim Makinesi, ürün ve pazarlama ile ilgili stratejik yaklaşımımızı yönlendiren içgörüler yaratarak, kullanıcının derin bir anlayışını formüle etmek için nitel ve nicel araştırma metodolojilerini kullanır.

Bugün, markalar kullanıcılara ulaşabilir ve her zamankinden daha hızlı ve etkili yeni geri bildirim biçimleri toplayabilir. Günümüzün hızla değişen dünyasında kullanıcıyı anlayabilmek için geniş etnografik (nicelik ve nitelik olarak toplumu araştıran) çalışmalarla teknoloji odaklı araştırma metodolojilerini birleştiriyoruz. Kullanıcıların nasıl davrandıklarına ve ne yaptıklarına değil, belirli seçimleri yaptıklarına ve motivasyonlarının ve algılarının dünyalarını nasıl gördüklerini nasıl desteklediğine odaklandık. Bunu yaparken, gerçek kullanıcı davranışlarını ve tutumlarını referans alırız, karşılanan ve karşılanmayan ihtiyaçları tespit eder ve marka algısı ve marka fırsatları hakkında net bir anlayış geliştiririz.

Araştırma bağımsız bir teklifken, aynı zamanda İletişim Makinesi’nin yaratıcı sürecine tamamen entegre olan bu süreçte Tasarım ve yaratıcı, deneyimlerin geliştirilmesi ve lansman optimizasyonu sırasında sürekli olarak test ederiz.

Hizmetler.
Bağlamsal araştırma
Nicel araştırma
Kullanılabilirlik testi
Kullanıcı personeli ve senaryoları
Pazar bölümleme

20 yılı aşkın tecrübemiz ve uzman destek kadromuzla yanınızdayız