Zim Başlıklı Sms
Türkiye'nin en ucuz Toplu SMS gönderme yolunu öğrenin HEMEN BAŞLA!

4 Büyük Avantaj ile
Toplu Mail Gönderme

Email pazarlama, müşterilerinize ulaşmanın en kolay, en etkili ve en ucuz yoludur. Hemen ilk ay ücretsiz deneyin!

Toplu Mail Hazırlama Toplu Mail Hazırlama
Toplu Mail Hazırlama
Toplu SMS, Toplu MMS,
TCKN SMS
ve Sorgulama
Servisleri, Lokasyona SMS,
OTP, Anında cevap ve Vergi
No SMS servislerimizle,

tüm ihtiyaçlara hitap
ediyoruz.
Toplu Mail Hazırlama
İletişim Makinesi, IVR servisleri, sesli mesaj, internet faks, metin seslendirme gibi birçok “Sesli Servisi” aynı arayüzde, entegre çalışır biçimde sunuyor
Toplu Mail Hazırlama
Türkiye’nin en iyi markalarıyla çalışan Tanı’nın güvenli veritabanıyla izinli pazarlamaya başlayın.

Marka ve proje danışmanlığı

Teknolojik evrimin hızlı temposu, getirdiği faydalar yanında buna ayak uyduramayan ve takip edemeyenler için yok oluşun işaretlerinden başka birşey değil. İletişim makinesi Marka ve Proje danışmanlığı kulvaında, modern ekonominin başarılı işlerine dönüşmelerine yardımcı olmak için müşterileriyle birlikte çalışarak, geleceği başarmak için dijitali merkezi bir yol gösterici olarak benimsiyor.
Danışmanlık çalışmalarına geçmişin dökümünden yola çıkarak ve geleceğin ışığını yakıyoruz. Teknolojinin hızla değişmesi ve kullanıcı beklentilerinin değişmesi, ileride rekabet gücü yüksek bir gelecekteki manzara olması ihtimali, uzun vadeli sürdürülebilir rekabet ortamı ve avantajı için uygun bir müşteri stratejisine nasıl dönüşüyor? Bu temelden, yeni pazar ve gelir fırsatlarını, yeni iş modellerini ve maliyet tasarrufu sağlamanın yeni yollarını anlamaya çalışıyoruz. İletişim Makinesi’de deneyim tasarım pratiği ile ortaklaşa, stratejik vizyon; çalışanlar, müşteriler ve diğer paydaşların perspektifinden, dijital olarak dönüştürülmüş bir organizasyonun gelecekteki durumunu açıkça anlatan kavramsal tasarımlara dönüştürülür.
Son olarak, İletişim Makinesi, markalarının ya da hizmetlerinin dönüşümlerini sağlamak için müşterilerle yakın bir şekilde çalışır. Müşterilere, dijital teknolojide başarılı olmak için gereken uygun teknolojileri, süreçleri, işletim yapılarını ve dahili yetenekleri kurmalarına yardımcı olmak da dahil olmak üzere, müşterinin hizmetlerinin planlanmasına ve uygulanmasına yardımcı olma konusunda kapsamlı deneyime sahiptir. Yol haritaları ve uzun vade planlama, dijital kazancını kanıtlayan ve daha geniş çaplı bir değişim için içsel ivmeyi oluşturan, hızlı kazanımların ve işaretlerin anında uygulanmasına odaklanarak hizmet verir.

Hizmetler.
Geçmiş-döküm / Geleceğe ışık tutma
Dijital dönüşüm
Müşteri deneyimi stratejisi
İş planlama ve modelleme
Büyüme fırsatları
Teknoloji stratejisi
Operasyonel mükemmellik
İş gelişimi

Genel / İletişim Makinesi

Powered by hermes-logo