BLOG

Hikayemizi, bilgiyi paylaşarak yazıyoruz. Paylaştıkça da bilgiye değer katıyoruz.

BLOG

Hikayemizi, bilgiyi paylaşarak yazıyoruz. Paylaştıkça da bilgiye değer katıyoruz.

Yazı resmi

Fiziksel Tasarım

Teknolojinin ve veri odakı kullanıcı merkezli tasarımın, insan deneyimini devrim yarattığına ve insanların birbirleriyle ve çevrelerindeki dünyayla bağlantı kurmaları için yeni yollar sağladığına inanıyoruz.

Genel / İletişim Makinesi / 12 Kasım 2018

bloğa git

Yazı resmi

Deneyim Tasarımı

İletişim Makinesi tasarımın, tüketicilerin ve markaların birbirleriyle etkileşime girme şeklini değiştirebileceği fikri üzerine kurulmuştur. Kullanıcı deneyimlerine odaklanan olarak, kullanıcılara ve işletmelere ölçülebilir bir değer sunarak, endüstriyi deneyim tasarımında atılımlarla sürdürmeye öncelikli hedeflerimizden.

Genel / İletişim Makinesi / 12 Kasım 2018

bloğa git

Yazı resmi

Araştırma

İletişim Makinesi, ürün ve pazarlama ile ilgili stratejik yaklaşımımızı yönlendiren içgörüler yaratarak, kullanıcının derin bir anlayışını formüle etmek için nitel ve nicel araştırma metodolojilerini kullanır.

Genel / İletişim Makinesi / 12 Kasım 2018

bloğa git

Yazı resmi

Veri Bilimi

İletişim Makinesi, veri bilimcileri ve analistleri, karar vermeyi yönlendirmek ve etkili marka deneyimleri tasarlamak için verileri önemli bir girdi olarak kullanıyor.

Genel / İletişim Makinesi / 12 Kasım 2018

bloğa git

Yazı resmi

Marka

Günümüzün dijital dünyasında, markaların müşterilerini sadece pasif tüketiciler değil, kullanıcı olarak tanıması gerektiğine inanan büyük yaklaşımlar.

Genel / İletişim Makinesi / 12 Kasım 2018

bloğa git

Yazı resmi

Inovasyon

letişim makinesi markalarının ya da hizmetlerinin (Müşterilerin), yeni ürünler ve hizmetler sunmalarına ve işlerini nasıl yapabileceğine yönelik yeni yaklaşımları kavramsallaştırarak müşteri organizasyonlarına inovasyon getirmek için çabalar.

Genel / İletişim Makinesi / 12 Kasım 2018

bloğa git

Yazı resmi

Marka ve proje danışmanlığı

Teknolojik evrimin hızlı temposu, getirdiği faydalar yanında buna ayak uyduramayan ve takip edemeyenler için yok oluşun işaretlerinden başka birşey değil. İletişim makinesi Marka ve Proje danışmanlığı kulvaında, modern ekonominin başarılı işlerine dönüşmelerine yardımcı olmak için müşterileriyle birlikte çalışarak, geleceği başarmak için dijitali merkezi bir yol gösterici olarak benimsiyor.

Genel / İletişim Makinesi / 12 Kasım 2018

bloğa git

Yazı resmi

We are hiring! – Developer Marketing Specialist

Who we are: HERMES Communications (HERMES İletisim) is a rising Turkish Information and Telecommunication Technologies (ICT) service provider and Software Development Company. We operate in Izmir as headquarters and have regional directorships in Istanbul and Ankara. We design, develop, support and promote ICT applications using an integrated technology in all domains. Increasing a reputation for […]

Genel / İletişim Makinesi / 23 Ekim 2018

bloğa git