İnovasyon - İletişim Makinesi

İnovasyon

İletişim makinesi markalarının ya da hizmetlerinin (Müşterilerin), yeni ürünler ve hizmetler sunmalarına ve işlerini nasıl yapabileceğine yönelik yeni yaklaşımları kavramsallaştırarak müşteri organizasyonlarına inovasyon getirmek için çabalar.

İletişim makinesi markalarının ya da hizmetlerinin (Müşterilerin), yeni ürünler ve hizmetler sunmalarına ve işlerini nasıl yapabileceğine yönelik yeni yaklaşımları kavramsallaştırarak müşteri organizasyonlarına inovasyon getirmek için çabalar.

Odak noktası kullanıcıların sorun yaşadığı alanları incelemekte ve mevcut çözümlere farklı bir bakış açısı getirir. Yaratıcı tasarım ve teknoloji ekipleriyle ortaklaşa, sorun alanlarına yeni çözümler üreterek kavramsallaştırılmış ve prototip oluşturulmuş haliyle müşteri karşısına çıkar. Araştırma prototipi onayladıktan sonra, İletişim Makinesi operasyonel yönetimden iş geliştirmeye kadar sürecin ve işin tüm yönlerinin yenilikle ele alındığı piyasa içi pilot proje/iş başlatma yeteneğine sahiptir. Başarılı pilot işleri ve projeleri, müşteri organizasyonu tarafından tamamen yönetilen devam eden şirketlere dönüştürürüz.

HİZMETLER

Stratejik Danışmanlıkta size sunduğumuz çözümlere bir göz atın

Fırsat Tanımlama

İnovasyon sürecinde gerçek fırsat, ürün veya hizmet tasarımının sadece çözüm değil, ihtiyaçla başlaması noktasında sahip olunan fırsatları tanımlarız.

Büyüme Fırsatları

Mevcut pazarları, ürünleri veya hizmetleri baz alarak geliştirme veya iyileştirme fırsatları yaratırız. 

Yeni Ürün ve Hizmetler

Müşterilerin ihtiyaçlarına göre oluşturulan yenilikler ürün ya da hizmet olarak inovatif hale getiririz.

Kavram ve Prototipleme

Mevcut teknolojiyi temel alarak ürün veya hizmet geliştirmek, ya da yeni bir iş modeli veya yeni bir teknoloji ile radikal bir yaklaşım izleyerek ürün veya hizmet oluştururuz.

Pazar İçi Pilot İşler ve Projeler

Rekabete daha hızlı adaptasyon, fikirleri daha hızlı ticarileştirme, erişilebilir ve daha uygun fiyatlı, farklılaştırılmış ve geliştirilmiş bir ürün/hizmet yaratırız

Operasyonalize

İnovatif çalışma ve üretimler sırasında kusursuz yürüyen operasyonlarınız olur.