Zim Başlıklı Sms
Türkiye'nin en ucuz Toplu SMS gönderme yolunu öğrenin HEMEN BAŞLA!

4 Büyük Avantaj ile
Toplu Mail Gönderme

Email pazarlama, müşterilerinize ulaşmanın en kolay, en etkili ve en ucuz yoludur. Hemen ilk ay ücretsiz deneyin!

Toplu Mail Hazırlama Toplu Mail Hazırlama
Toplu Mail Hazırlama
Toplu SMS, Toplu MMS,
TCKN SMS
ve Sorgulama
Servisleri, Lokasyona SMS,
OTP, Anında cevap ve Vergi
No SMS servislerimizle,

tüm ihtiyaçlara hitap
ediyoruz.
Toplu Mail Hazırlama
İletişim Makinesi, IVR servisleri, sesli mesaj, internet faks, metin seslendirme gibi birçok “Sesli Servisi” aynı arayüzde, entegre çalışır biçimde sunuyor
Toplu Mail Hazırlama
Türkiye’nin en iyi markalarıyla çalışan Tanı’nın güvenli veritabanıyla izinli pazarlamaya başlayın.

Marka Konumlandırma

Rakiplerinizden ayırt edilebilmeniz için reklam ve pazarlama yoluyla hedef tüketicinin zihninde markanızla ilgili yer edinmezinizdir.

Adlandırma

Hedef kitleye her şeyi anlatarak değil, onlara gizemli noktalar bırakarak ilgi çekerek ve direkt mesaja odaklanan, akılda kalıcı, okuması veya söylemesi kolay olarak marka isminizin oluşturulmasıdır.

Marka Yönetimi

Günümüzde, başarılı bir kurumsal marka kimliği inşa etmek ve yönetmek, iyi bir marka ismi seçiminden markaya yapılacak güçlü finansal desteğe değin birçok faktörün optimum birleşimini gerektirdiğini bilerek markanızı yönetiyoruz.

Bütünleşik Pazarlama Stratejisi

Bütünleşik pazarlama, var olan her alanda müşteriye ulaşımı ve reklam kampanyalarını yönetirken markanızda var olan her pazarlama aracının bu yönde kullanılmasını öngören bir pazarlama biçimidir.

Marka İzleme

Marka İzleme adını verdiğimiz özel takip sistemimiz ile Türk Patent ve Marka Kurum’una tescil başvurusunda bulunulan ve ilan edilen benzer ya da taklit markaların tesciline engel olmak için sizin adınıza bültenleri takip ederek benzer başvuruları tespit ediyoruz.

Marka Kimliği Oluşturma

Marka kimliği, kurumsal ya da marka vizyonunu, kültürü, değerleri, hedefleri ve konumlandırmayı da içerir. Tüm işletme uygulamalarında da kullanılması beklenmektedir. Kurumun kendi içindeki iletişiminden, müşterilerle iletişimine kadar bütün aşamalarda marka kimliği unutulmamalı ve içselleştirilmelidir. Bu bağlamda size özgü kalıtsal kimliğinizi oluşturuyoruz.

Marka Mimarisi

Marka mimarisi, markaların rolünü ve markalar arasındaki ilişkilerin doğasını belirleyen ve düzenleyen bir yapıdır. Alt ve onaylayan markalar, tutarlı ve etkili bir marka mimarisinin oluşmasında anahtar rol oynarlar. İletişim Makinesi;
– Markaların, pazarlar ve ürünler arasında yayılmasını,
– Ters düşen marka stratejilerinin çözümlenmesini,
– Mevcut marka değerinin sağladığı avantajları kullanarak marka oluşturma
kaynaklarının korunmasını,
– Markaları, pazarlar arasında aşırı yayılmasından dolayı oluşacak güç kaybının engellenmesini,
– Sunulan teklifin/ürünün yeni ve farklı olduğunun belirtilmesine yardımcı olan araçları sağlanmasını sağlar.

Marka/Tüketici (Kullanıcı) Bağlılığı

Sürekli ve düzenli olarak bir markanın satın alınmasını ifade eden bir kavramdır. Marka bağlılığı ile öğrenme ya da alışkanlıklar arasında sıkı bir dostluk vardır. Sürekli ve düzenli satın alma eğilimi alışkanlıkları beraberinde getirir bu ise öğrenmeye bağlı bir davranıştır. Bağlılığın yaratılma aşamasında Edimsel koşullandırma ve Kavramsal öğrenme teorilerinden çokça yararlanılır.

Marka Yeteneği Geliştirme

Bir markaya stratejik üstünlük sağlayacak en önemli unsur, markanın müşteri deneyimlerinde devrimsel bir değişim yaratma yollarını geliştirmesi, bunu şirket genelinde bir yeteneğe dönüştürmesidir.

Powered by hermes-logo