Marka - İletişim Makinesi

Marka

Günümüzün dijital dünyasında, markaların müşterilerini sadece pasif tüketiciler değil, kullanıcı olarak tanıması gerektiğine inanan büyük yaklaşımlar ön plandadır.

Sonuç olarak, misyon, vizyon ve inançların geleneksel marka çerçevesini bir markanın kabiliyetini de içerecek şekilde genişletiyor; markanın, kullanıcıların ulaşabilmesi için neyi teşvik etmesi gerektiği ve markanın insanlar için çözdüğü problemleri gözler önüne çıkartıyoruz.

Bir markanın konumlandırma çerçevesine ulaşmak için tüketici araştırması, kitle segmentasyonu, rekabetçi analiz ve kültürel denetimler gibi klasik marka stratejisi görevlerini yerine getiriyoruz. Bu çalışma daha sonra, genel marka stratejisinin entegre pazarlama kampanyaları ve girişimleriyle nasıl eşleştiğini açıkça belirten, eyleme dönüştürülebilir pazarlama ve iletişim stratejilerine dönüştürülür.

İletişim Makinesinin marka yetenekleri, adlandırma, logo tasarımı, ses tanımı, marka rehberleri (fiziksel ve dijital) ve etkinleştirme standartlarını artıran marka kimliğinin geliştirilmesine adanmış bir uygulamayı içerir; bu da hem tutarlılık standartlarını hem de pazara hız kazandırır. Tüm bu çalışmalar için, bir markayı, hedef kitleleriyle nasıl ve nerede bir araya geldiklerini alışkanlık haline getirmek

HİZMETLER

Stratejik Danışmanlıkta size sunduğumuz çözümlere bir göz atın

Marka Konumlandırma

Rakiplerinizden ayırt edilebilmeniz için reklam ve pazarlama yoluyla hedef tüketicinin zihninde markanızla ilgili yer edinmezinizdir.

Adlandırma

Hedef kitleye her şeyi anlatarak değil, onlara gizemli noktalar bırakarak ilgi çekerek ve direkt mesaja odaklanan, akılda kalıcı, okuması veya söylemesi kolay olarak marka isminizin oluşturulmasıdır.

Marka Yönetimi

Günümüzde, başarılı bir kurumsal marka kimliği inşa etmek ve yönetmek, iyi bir marka ismi seçiminden markaya yapılacak güçlü finansal desteğe değin birçok faktörün optimum birleşimini gerektirdiğini bilerek markanızı yönetiyoruz.

Bütünleşik Pazarlama Stratejisi

Bütünleşik pazarlama, var olan her alanda müşteriye ulaşımı ve reklam kampanyalarını yönetirken markanızda var olan her pazarlama aracının bu yönde kullanılmasını öngören bir pazarlama biçimidir.

Marka İzleme

Marka İzleme adını verdiğimiz özel takip sistemimiz ile Türk Patent ve Marka Kurum’una tescil başvurusunda bulunulan ve ilan edilen benzer ya da taklit markaların tesciline engel olmak için sizin adınıza bültenleri takip ederek benzer başvuruları tespit ediyoruz.

Marka Kimliği Oluşturma

Marka kimliği, kurumsal ya da marka vizyonunu, kültürü, değerleri, hedefleri ve konumlandırmayı da içerir. Tüm işletme uygulamalarında da kullanılması beklenmektedir. Kurumun kendi içindeki iletişiminden, müşterilerle iletişimine kadar bütün aşamalarda marka kimliği unutulmamalı ve içselleştirilmelidir. Bu bağlamda size özgü kalıtsal kimliğinizi oluşturuyoruz.

Marka Mimarisi

Marka mimarisi, markaların rolünü ve markalar arasındaki ilişkilerin doğasını belirleyen ve düzenleyen bir yapıdır. Alt ve onaylayan markalar, tutarlı ve etkili bir marka mimarisinin oluşmasında anahtar rol oynarlar. İletişim Makinesi; – Markaların, pazarlar ve ürünler arasında yayılmasını, – Ters düşen marka stratejilerinin çözümlenmesini, – Mevcut marka değerinin sağladığı avantajları kullanarak marka oluşturma
kaynaklarının korunmasını, – Markaları, pazarlar arasında aşırı yayılmasından dolayı oluşacak güç kaybının engellenmesini, – Sunulan teklifin/ürünün yeni ve farklı olduğunun belirtilmesine yardımcı olan araçları sağlanmasını sağlar.

Marka/Tüketici (Kullanıcı) Bağlılığı

Sürekli ve düzenli olarak bir markanın satın alınmasını ifade eden bir kavramdır. Marka bağlılığı ile öğrenme ya da alışkanlıklar arasında sıkı bir dostluk vardır. Sürekli ve düzenli satın alma eğilimi alışkanlıkları beraberinde getirir bu ise öğrenmeye bağlı bir davranıştır. Bağlılığın yaratılma aşamasında Edimsel koşullandırma ve Kavramsal öğrenme teorilerinden çokça yararlanılır.

Marka Yeteneği Geliştirme

Bir markaya stratejik üstünlük sağlayacak en önemli unsur, markanın müşteri deneyimlerinde devrimsel bir değişim yaratma yollarını geliştirmesi, bunu şirket genelinde bir yeteneğe dönüştürmesidir.