Medya - İletişim Makinesi

Medya

Davranışsal, tutumsal ve motivasyonel karar-sürücülerini ortaya çıkarmak için geleneksel medya araştırma ve planlama tekniklerini gelişmiş dijital araçlar ve metodolojilerle birleştiriyoruz.

İletişim Makinesi, medya planlamasına “insan merkezli” kullanıcı merkezli yaklaşımı yaratıyor. Kullanıcı-tasarım ilkelerini, kullanıcı yolculuğu bağlamında medyayı ve mesajı sorunsuz bir şekilde bütünleştiren iletişim planlaması geliştirmeye ve kullanıcıların belirli bir marka ile nasıl etkileşim kurduğuna uygular.

Davranışsal, tutumsal ve motivasyonel karar-sürücülerini ortaya çıkarmak için geleneksel medya araştırma ve planlama tekniklerini gelişmiş dijital araçlar ve metodolojilerle birleştiriyoruz. Bu, hem marka hem de tüketici için verdiğimiz kampanyaların en yüksek değeri sağladığından emin olmak için medya kanalları, platformlar ve iş ortakları arasında stratejik tahsisi ve yatırım sıralamasını bildirir. Belirli bir odak noktası, müşterilerin yaratıcı medyanın entegrasyonu ve aynı zamanda teknoloji, veri bilimi ve medya satın alımının rekabet avantajı olduğu, teklif verilebilir medyanın (programatik görüntüleme, arama, sosyal, yeniden hedefleme) entegrasyonundan yararlandığı özel sponsorluklardır.

İletişim Makinesi servisleri ile ortak olan müşterilerin gerçekten kazan-kazan önerileri vardır: dijital-ilk ama dijital-sınırlı olmayan kullanıcı merkezli bir medya yaklaşımı, markaların satın alma gücü, dünya çapında faydalı oranları, tercih edilen ortak iş ortaklıkları ve platformlar için yatırımlar yapmasını sağlar.

HİZMETLER

Medya çözümlerimize bir göz atın

Medya Analizi

Kurumların iletişim performanslarının göstergelerinden biri de medya analizidir.
Medya analizleri kurumsal medya varoluşunun değerlendirilerek kurumsal iletişim performansının genellikle rekabet ile birlikte ölçümlenmesi amacı ile yapılan temelinde kalitatif çalışmalardır.Medya analizleri ile hedefimiz, beklentilerinin ne ölçüde yakalandığının ölçümlenmesi, rekabetin takibini başarılı bir şekilde gerçekleştirmektir.

Bağlantı Planlaması

İletişim kampanyasının etkili olmasındaki önemli unsurlardan biri de bağlantı planlamasıdır. Belirlenen tarih aralıklarında ve belirlenen plan dahilinde gerekli bağlantıların planlanması, medya kurumlarının bu konu hakkında bilgilendirilmesini içeren bültenler hazırlanmalıdır. Bu bültenler stratejik hedef, bütçe, planlama ile paralel olmalıdır.

Medya Planlaması

İletişim kampanyasının orijinal ve etkili planlanması, kampanyanın başarılı olması için tek başına maalesef yeterli bir neden değildir.Medya planlaması hazırlanırken belirlenmesi gereken öncelikli hususlar kampanyada verilecek olan mesajların doğru seçilmesi ve hedef kitlenin belirlenmesidir. Belirleyeceğimiz anahtar mesajlar doğrultusunda hedef kitleyi belirleriz ve planlama oluşturur.

Yatırım Planlama

Yatırım planlama stratejisi doğru ve etken bir şekilde oluşturulmalıdır. Eğer kampanyamız belirlenen stratejik takvimde ,istenilen sonuca ulaşıyorsa yatırım planımız başarıya ulaşmış demektir. Ek olarak, kampanya süresince başarılı olan alanlara yatırımı kaydıracak şekilde optimizasyon yapılması ve kampanya sonrasında verilen bütçeyle, maksimum medya değeri oluşturulmalıdır.

Ölçümlendirme

Medya planlamasının son aşamasıdır. Bütün oluşturmuş olduğumuz kampanyanın değerlendirme sürecidir. Kampanya boyunca yaptığımız analizler birleştirilerek kuruma raporlama yaparız. Bu raporlama ile kampanyanın ne kadar başarılı olduğu, nerelerde başarılı olduğu, kimlere ulaşıldığı, hangi döneminde başarısız olunduğu, bütçeye uygun olup olmadığı gibi unsurları belirleriz. Ortaya çıkan sonuçlar doğrultusunda iletişim kampanyasında düzenlemeler yaparız.