Zim Başlıklı Sms
Türkiye'nin en ucuz Toplu SMS gönderme yolunu öğrenin HEMEN BAŞLA!

4 Büyük Avantaj ile
Toplu Mail Gönderme

Email pazarlama, müşterilerinize ulaşmanın en kolay, en etkili ve en ucuz yoludur. Hemen ilk ay ücretsiz deneyin!

Toplu Mail Hazırlama Toplu Mail Hazırlama
Toplu Mail Hazırlama
Toplu SMS, Toplu MMS,
TCKN SMS
ve Sorgulama
Servisleri, Lokasyona SMS,
OTP, Anında cevap ve Vergi
No SMS servislerimizle,

tüm ihtiyaçlara hitap
ediyoruz.
Toplu Mail Hazırlama
İletişim Makinesi, IVR servisleri, sesli mesaj, internet faks, metin seslendirme gibi birçok “Sesli Servisi” aynı arayüzde, entegre çalışır biçimde sunuyor
Toplu Mail Hazırlama
Türkiye’nin en iyi markalarıyla çalışan Tanı’nın güvenli veritabanıyla izinli pazarlamaya başlayın.

Medya Analizi

Kurumların iletişim performanslarının göstergelerinden biri de medya analizidir.
Medya analizleri kurumsal medya varoluşunun değerlendirilerek kurumsal iletişim performansının genellikle rekabet ile birlikte ölçümlenmesi amacı ile yapılan temelinde kalitatif çalışmalardır.Medya analizleri ile hedefimiz, beklentilerinin ne ölçüde yakalandığının ölçümlenmesi, rekabetin takibini başarılı bir şekilde gerçekleştirmektir.

Bağlantı Planlaması

İletişim kampanyasının etkili olmasındaki önemli unsurlardan biri de bağlantı planlamasıdır. Belirlenen tarih aralıklarında ve belirlenen plan dahilinde gerekli bağlantıların planlanması, medya kurumlarının bu konu hakkında bilgilendirilmesini içeren bültenler hazırlanmalıdır. Bu bültenler stratejik hedef, bütçe, planlama ile paralel olmalıdır.

Medya Planlaması

İletişim kampanyasının orijinal ve etkili planlanması, kampanyanın başarılı olması için tek başına maalesef yeterli bir neden değildir.Medya planlaması hazırlanırken belirlenmesi gereken öncelikli hususlar kampanyada verilecek olan mesajların doğru seçilmesi ve hedef kitlenin belirlenmesidir. Belirleyeceğimiz anahtar mesajlar doğrultusunda hedef kitleyi belirleriz ve planlama oluşturur.

Yatırım Planlama

Yatırım planlama stratejisi doğru ve etken bir şekilde oluşturulmalıdır. Eğer kampanyamız belirlenen stratejik takvimde ,istenilen sonuca ulaşıyorsa yatırım planımız başarıya ulaşmış demektir. Ek olarak, kampanya süresince başarılı olan alanlara yatırımı kaydıracak şekilde optimizasyon yapılması ve kampanya sonrasında verilen bütçeyle, maksimum medya değeri oluşturulmalıdır.

Ölçümlendirme

Medya planlamasının son aşamasıdır. Bütün oluşturmuş olduğumuz kampanyanın değerlendirme sürecidir. Kampanya boyunca yaptığımız analizler birleştirilerek kuruma raporlama yaparız. Bu raporlama ile kampanyanın ne kadar başarılı olduğu, nerelerde başarılı olduğu, kimlere ulaşıldığı, hangi döneminde başarısız olunduğu, bütçeye uygun olup olmadığı gibi unsurları belirleriz. Ortaya çıkan sonuçlar doğrultusunda iletişim kampanyasında düzenlemeler yaparız.

Powered by hermes-logo