Stratejik Danışmanlık - İletişim Makinesi

Stratejik Danışmanlık

Teknolojik evrimin hızlı temposu, getirdiği faydalar yanında buna ayak uyduramayan ve takip edemeyenler için yok oluşun işaretlerinden başka birşey değil.

İletişim makinesi Marka ve Proje danışmanlığı kulvarında, modern ekonominin başarılı işlerine dönüşmelerine yardımcı olmak için müşterileriyle birlikte çalışarak, geleceği başarmak için dijitali merkezi bir yol gösterici olarak benimsiyor.

Danışmanlık çalışmalarına geçmişin dökümünden yola çıkarak ve geleceğin ışığını yakıyoruz. Teknolojinin hızla değişmesi ve kullanıcı beklentilerinin değişmesi, ileride rekabet gücü yüksek bir gelecekteki manzara olması ihtimali, uzun vadeli sürdürülebilir rekabet ortamı ve avantajı için uygun bir müşteri stratejisine nasıl dönüşüyor? Bu temelden, yeni pazar ve gelir fırsatlarını, yeni iş modellerini ve maliyet tasarrufu sağlamanın yeni yollarını anlamaya çalışıyoruz. İletişim Makinesi’de deneyim tasarım pratiği ile ortaklaşa, stratejik vizyon; çalışanlar, müşteriler ve diğer paydaşların perspektifinden, dijital olarak dönüştürülmüş bir organizasyonun gelecekteki durumunu açıkça anlatan kavramsal tasarımlara dönüştürülür.

Son olarak, İletişim Makinesi, markalarının ya da hizmetlerinin dönüşümlerini sağlamak için müşterilerle yakın bir şekilde çalışır. Müşterilere, dijital teknolojide başarılı olmak için gereken uygun teknolojileri, süreçleri, işletim yapılarını ve dahili yetenekleri kurmalarına yardımcı olmak da dahil olmak üzere, müşterinin hizmetlerinin planlanmasına ve uygulanmasına yardımcı olma konusunda kapsamlı deneyime sahiptir. Yol haritaları ve uzun vade planlama, dijital kazancını kanıtlayan ve daha geniş çaplı bir değişim için içsel ivmeyi oluşturan, hızlı kazanımların ve işaretlerin anında uygulanmasına odaklanarak hizmet verir.

HİZMETLER

Stratejik Danışmanlıkta size sunduğumuz çözümlere bir göz atın

Geçmiş-döküm / Geleceğe ışık tutma

Öncelikle mevcut durum ve stratejilerin değerlendirilmesi ile başlayacaktır. Mevcut Durum analizi safhasında, sizleri daha yakından tanımak ve yarına dair hedefler koymanız sağlanacaktır. 

Dijital Dönüşüm

Sayısal teknoloji gelişmeye devam ederken, başarılı dijital dönüşümün dikkatli bir şekilde birlikte çalışılmasını, düşünceli planlamayı gerektirir. Dijital dönüşüm, bir eğilimden modern iş stratejisinin merkezi bir bileşenine dönüşmenize olanak sağlayacağız.

Müşteri Deneyimi Stratejisi

Üst düzey kullanıcı deneyimi, müşterileri markanızla ilgilenmek ve etkileşimde bulunmak için mükemmel bir yoldur. Müşterilerin, işletmenizle etkileşime geçebilecek her yerde, deneyimin tutarlı ve olumlu olmasını; Müşterilerin nereden geldiğini keşfetmek için analitiği kullanabilir ve etkileşimi bu yüksek trafik alanlarında düzene sokabilir, tercih edilmenizi sağlarız.

İş Planlama ve Modelleme

Değerlerinizin nasıl ürettiğine, nasıl anlaşıldığına, nasıl ulaştırıldığına ve bunun karşılığında müşterilerinden geri dönüşü nasıl topladığına dair sizlere kusursuz model ve planlar üretebiliriz.

Büyüme Fırsatları

Mevcut durumu, hedefleri ve Yönetim stratejilerinin anlaşılması ve Kurumsal Gelişim alanlarının belirlenmesi sağlanacaktır.

Teknoloji Stratejisi

Organizasyonunuz stratejik avantaj sağlaması için teknolojiyi nasıl seçtiği ve kullandığı ile ilgilidir. Bu kavram ürünler ve üretim için kullanılan teknolojinin birimlere öğretildiği yönetimsel süreçtir. Teknoloji stratejisi ile teknolojik anlamdaki durum belirlenerek ileri teknoloji seviyesine nasıl gidileceği belirlenir. İnovasyonun nasıl yapılması gerektiğini araştıran bu kavramda deneyimlerden öğrenilenler uygulayarak, başarılı olmanızı sağlayacağız.

Operasyonel Mükemmellik

İşinizin amacına ilişkin doğru anlayışı yaratmak ve organizasyondaki herkesin çabalarını uyumlu hale getirmektir. Süreçlerinizdeki bütün herkesin bu sürece katıldığı, sahiplenme ve başarıya ulaşmanın kusursuz yollarını sizler için oluşturuyoruz.

İş Gelişimi

Yönetsel ve örgütsel yapıyı da etkileyecek şekilde, bölümler arası çalışmaya açık, çağdaş stratejilerin konuları ele alarak mevcut süreçlerinizin çıktılarını geliştiriyoruz.