Yazılım - İletişim Makinesi

Yazılım

Doğru teknolojiye yatırım yapmak yeterli değildir. Dijital bir ilk geleceği gerçekten tanımlamak için, işletmelerin çalışma şeklini değiştirmeleri gerekiyor.

Her biri alanında en iyisi, akademik kariyeri olan teknoloji ve yazılım mühendisleri ile, müşterilerimize teknolojinin iş büyümesini hızlandırmasına ve yeni nesil hizmet ve deneyimlere olanak sağlamasına yardımcı olmaya odaklanmış stratejik bir ortağız.

Müşterileri için teknoloji vizyonu oluşturmak ve desteklemek, müşteri hizmetlerini geliştirmek, çalışanların katılımını arttırmak ve verimliliği artırmak için teknolojiyi nerede uygulayabileceklerini belirleyerek, müşterilerimizin teknoloji organizasyonları ile yakın işbirliği yapmaktayız. Değişimi uygulamak için gerekli mimariyi, süreçleri tasarlayarak teknoloji liderlerinin bu dönüşümü yönlendirmelerine yardımcı olmaktayız. Teknoloji stratejisinden kalkınma ve yenilikçiliğe kadar, tüm teknoloji tekliflerimize kullanıcı odaklı bir yaklaşım getiriyoruz.

Disiplinler arası işbirliğini benimsiyoruz, teknolojiyi, verileri ve tasarımı kusursuz bir şekilde bütünleştiriyoruz. Güçlü, verimli mühendislik, kültürümüz için kritik öneme sahiptir. Teknoloji geliştikçe ve biz geliştirdikçe yeni çözümler keşfeder ve müşterilerimizin günümüzün ilk dijital ekonomisinde rekabetçi kalmalarına yardımcı olur.

HİZMETLER

Yazılım Hizmetlerinde size sunduğumuz çözümlere bir göz atın

Dijital Yetenek Değerlendirmesi

Teknoloji tüm dünyada iş yapış şeklimizi değiştiriyor. Finansal hizmetlerden perakende satışa kadar çeşitli sektörlerdeki yeni trendler, daha sıradan olanlardan (dijital pazarlama) sınırdaki bilim kurgulara (3B baskı) kadar çeşitlilik gösteriyor. Bu, hızla evrim geçiren günümüz ortamında ihtiyaç duyulan becerilerinizi geliştiriyoruz.

Platform Değerlendirmesi ve Seçimi

Modern bir iş zekası modeline geçebilmek için, iş birimlerinin programın her alanına katkıda bulunacağı, birlikte çalışmaya dayalı bir yaklaşımı benimsemelidir. Bu yaklaşım, platform değerlendirme ve seçme konularına odaklanır. Her bir platformun modern analiz iş akışında çalışma ve şirket genelindeki kullanıcıların farklı ihtiyaçlarını karşılama becerisini değerlendirirken iş birimleri ve analistlerle birlikte kullanması konusunda sizlere yardımcı oluyoruz.

Teknik Yenilik Etkinleştirme Olanağı

Yenilikçiliğimizin dinamizmi yalnızca kendi içimizdeki ekip çalışması ile sınırlı değildir ayrıca insanların en iyi şekilde adapte edilmiş teknolojilerden yararlanmalarına ve modern bir yazılım yada uygulamanın gereksinimlerine cevap vermeye yönelik motivasyonumuzu paylaşan ilişkilerimizi temsil ediyoruz.

Optimizasyon

Optimizasyon “En İyileme” anlamına gelir ve her zaman için hedeflenen sonuç, optimizasyon teknikleri kullanılarak ulaşılan sonuçtur. Bir işin yapılmış olması demek, o işin en iyi şekilde yapıldığı anlamına gelmez. Optimizasyon teknikleri, yapılmış veya yapılmakta olan işin en iyi çözümünü ortaya koymak için kullanılır. Bu teknikler kullanılarak ortaya konulmuş olan çözüm, Optimum Çözüm olarak adlandırılır. Bizim ise amacımız, her zaman için bu optimum çözümü yakalayabilmektir.

Ürün geliştirme

Ürün geliştirme, belirli bir ihtiyaca cevap vermesi istenen ürün fikri ya da ürünün, konsept geliştirme aşamasından kullanıcıya sunumuna kadar tüm aşamalarını kapsayan bir yeni ürün oluşturma sürecidir.Ürün geliştirme süreci farklı disiplinlerde ilgili konunun uzmanı olan kişilerle çalıştırmayı gerektirir. Ürün başarısı için kilit noktamız, fikir yaratma aşamasından itibaren tüm ürün geliştirme sürecinizin dikkatle planlanmış olmasıdır.

Tasarım ve Yazılım Mimarisi

Yazılım mimarisi tasarımı bir proğramın büyük bileşenlerinden, onların sorumluluk ve özelliklerinden ve aralarında ilişki ve etkileşimden meydana gelen tasarımsal yapılardır. Biz bu yapıları oluştururken sistem fonksiyonların ayrıştırılması, ayrışan fonksiyonların tahsis edilmesi, fonksiyonlar arasında ki iletişim ve etkileşimi kusursuz bir şekilde yapılandırıyoruz.

DevOps (Developer & Operations)

DevOps, yazılımcılar (dev) ve sistem yöneticilerinin (ops); tasarım, geliştirme, test ve yüklemeden oluşan yazılım yaşam döngüsünde ve daha sonrasındaki destek aşamasında da ortaklaşa çalışmaları için gerekli faaliyetlerin bütününü temsil eder. Bizim amacımız ise bu faaliyetler bütününü başarılı bir şekilde temsil etmenizi sağlamaktır.

Bulut Güvenliği

Tüketiciler ve aynı şekilde şirketler için, bulut bilgi işlem teknolojisi kullanımı kolay uygulamalar ve hizmetler sağlar ama kişisel bilgileriniz ve dosyalarınızın güvende olduğundan emin olmanız gerekir. Bulut bilgi işlem teknolojisinin sunduğu fırsatları olduğu kadar, oluşturduğu riskleri bilmeniz ve size ve şirketinize uygun hamleyi nasıl yapacağınızı anlamınız için sizlere yardımcı olacağız.

Yapay Zeka

Son dönemin en popüler teknolojisi olan yapay zeka ile makinelerin karmaşık problemlere insanlar gibi çözümler üretmesini sağlayacağız. Öğrenme, öğrenileni kullanma ve öğrenilenlerden yeni çözüm yolları üretebilme kapasitesi sayesinde de kendi kendine değişen ve dönüşen sistemler ile büyük bir kolaylık sağlayacağız.

Veri Mühendisliği

İletişim Makinesi, geleneksel analitik çözümleri kullanmak yerine modern veri mühendisliği çözümleri kullanarak kompleks veri analitikleri oluşturur. Geleneksel IT sağlayıcılarının aksine biz, yeni teknolojiler kullanarak modern veri yönetimi için çözümler sunarız.

Yaratıcı Mühendislik

Yaratıcı mühendislik en basit şekliyle orijinal, sosyal faydalılığı olan ürünler veya fikirler yaratabilme yeteneği olarak tanımlanabilir. Fakat bu tanım tam bir cevap değildir. Öncelikle, yaratıcılık yaratılan ürünün özellikleri ve ürünün aldığı sosyal kabul ile değerlendirilebilir. İkinci olarak yaratılan ürün kendi koşulları içinde değerlendirilmelidir. İşe yaratıcı mühendislik ilede tam olarak bunu gerçekleştirmiş oluyoruz.

IoT

Nesnelerinin interneti, akıllı cihazları internet aracılığıyla birbirine bağlayarak, verilerin kontrol edilmesini ve uygulama sürecinin istenilen şekilde yürütülmesini sağlayan bir paradigmadır. Uzaktan algılama, performans izleme görevleri ve yürütme özellikleri olan nesnelerin internetinin uygulama alanları bazı alanlarda sınırlı kalsa da biz bu uygulamayı sektörümüzde yoğun bir şekilde kullanmaktayız.

Konuşan Arayüzler

Dijital ekranlarda okuduğunuz her kelimede aslında bir arayüz ile konuşuyorsunuz. Bu girdiğiniz bir web sitesinde, ister iş yerinizde kullandığınız muhasebe programının ekranında, isterse de hastanelerde tahlil sonuçlarını yazdırdığınız ekranda. Bizim amacımız ise size uygun arayüz tasarımını efekti bir şekilde gerçekleştirebilmektir.

AR / VR

Sanal gerçeklik; tasarımcılar ve mühendisler tarafından, gerçek dünyanın bir taklidi olarak oluşturulmasıdır. Artırılmış gerçeklik ise oluşturulan duyusal unsurların gerçek zamanlı olarak zenginleştirerek fiziksel dünya ile etkileşiminin bir sonucudur. Bizim hedefimiz ise müşterilerimizin istekleri doğrultusunda AR/VR gibi en güncel teknolojilerden yararlanarak, kullanıcıyla etkileşimi sizin adınıza en yüksek düzeye ulaştırmaktır.