İçeriğe geç

Her anımızda, bir takım aksiyonlar alıyoruz, yaşıyoruz, tüketiyoruz…Bunun sonucunda bir takım sonuçlar, veriler ve ihtiyaçlar ortaya çıkıyor. Bu veriyi, bekleneni ve talebi anlamak ve anlamlandırarak, yaratıcılıkla, medya ve inovasyon kullanarak insanlar ve markalararasında anlamlı bağlantılar kurmada dünyanın en iyi şirketi olmak/en iyisi olmanızı sağlamak için çalışıyoruz.

Stratejik Danışmanlık

Teknolojik evrimin hızlı temposu, getirdiği faydalar yanında buna ayak uyduramayan ve takip edemeyenler için yok oluşun işaretlerinden başka birşey değil. İletişim makinesi Marka ve Proje danışmanlığı kulvarında, modern ekonominin başarılı işlere dönüşmelerine yardımcı olmak için müşterileriyle birlikte çalışarak, geleceği başarmak için dijitali merkezi bir yol gösterici olarak benimsiyor.

İnovasyon

İletişim makinesi markalarının ya da hizmetlerinin (Müş terilerin), yeni ürünler ve hizmetler sunmalarına ve işlerini nasıl yapabileceğine yönelik yeni yaklaşımları kavramsallaştırarak müşteri organizasyonlarına inovasyon getirmek için çabalar.

Marka

Günümüzün dijital dünyasında, markaların müşterilerini sadece pasif tüketiciler değil, kullanıcı olarak tanıması gerektiğine inanan büyük yaklaşımlar ön plandadır. Sonuç olarak, misyon, vizyon ve inançların geleneksel marka çerçevesini bir markanın kabiliyetini de içerecek şekilde genişletiyor; markanın, kullanıcıların ulaşabilmesi için neyi teşvik etmesi gerektiği ve markanın insanlar için çözdüğü problemleri gözler önüne çıkartıyoruz.

Araştırma

İletişim Makinesi, ürün ve pazarlama ile ilgili stratejik yaklaşımımızı yönlendiren iç görüler yaratarak, kullanıcının derin bir anlayışını formüle etmek için nitel ve nicel araştırma metodolojilerini kullanır. Bugün, markalar kullanıcılara ulaşabilir ve her zamankinden daha hızlı ve etkili yeni geri bildirim biçimleri toplayabilir. Günümüzün hızla değişen dünyasında kullanıcıyı anlayabilmek için geniş etnografik (nicelik ve nitelik olarak toplumu araştıran) çalışmalarla teknoloji odaklı araştırma metodolojilerini birleştiriyoruz.