Nasıl Başlarım

Home/Nasıl Başlarım

Nasıl Başlarım?

Tüm servisleri kullanmaya başlayabilmek için aşağıdaki ilgili taahhütname ve ek evrakların düzenlenmesi gerekmektedir.

V.A.S. TELEKOM

Inbound IVR, Outbount IVR, Sesli Mesaj ve Faks servislerini kullanmaya başlayabilmek için aşağıdaki ilgili taahhütname ve ek evrakların düzenlenmesi gerekmektedir.

Hermes İletişim

Toplu Email servislerini kullanmaya başlayabilmek için aşağıdaki ilgili taahhütname ve ek evrakların düzenlenmesi gerekmektedir.

Hermes iletişim’den almış olduğunuz kısa numara ve mail adresleri için Kredi kartı ile ödeme işlemleri için aşağıda yer alan Kredi Kartı Mail Order Formu’nu doldurup tarafımıza göndermeniz gerekmektedir.

Hermes İletişim Kredi Kartı Mail Order Formu’nu indirmek için tıklayınız.

Turkcell

Tüm Faturalı ve Ön ödemeli Turkcell Toplu Mesajlaşma Servislerini kullanmaya başlayabilmek için aşağıdaki ilgili taahhütname ve ek evrakların düzenlenmesi gerekmektedir.

Turkcell Faturalı Toplu SMS, Toplu MMS(ZİM), T.C Kimlik Numarasına SMS, Anında Cevap, Lokasyona SMS ve Vergi Numarasına SMS Servisleri için aşağıdaki sözleşmeyi imzalayıp tarafımıza göndermeniz gerekmektedir.

Turkcell Faturalı Toplu Mesajlaşma Taahhütnamesi’ni indirmek için tıklayınız.

Turkcell 10.000 Adet Toplu Mesajlaşma Taahhütnamesi’ni indirmek için tıklayınız.

Taahhütlü alımlarınız için Turkcell faturalı toplu mesajlaşma taahhütnamesi ile birlikte aşağıda bulunan dilekçeyi imzalayıp tarafımıza göndermeniz gerekmektedir.

Turkcell Toplu Mesajlaşma Servisleri Taahhütü Dilekçesini indirmek için tıklayınız.

Turkcell ön ödemeli Toplu SMS, Toplu MMS, Lokasyona SMS ve TCKN SMS servisleri için aşağıdaki sözleşmeyi imzalayıp tarafımıza göndermeniz gerekmektedir.

Turkcell Ön Ödemeli Toplu Mesajlaşma Taahhütnamesi’ni indirmek için tıklayınız.

Turkcell TCKN ile GSM sorgulama servisini kullanmaya başlamak için aşağıdaki indireceğiniz dosya içerisinde bulunun iki sözleşmenin de imzalanıp tarafımıza gönderilmesi gerekmektedir.

Turkcell Akıllı Yetenekler Servisleri Çerçeve Sözleşmesi ve TCKN GSM Sorgulama Ek Sözleşmesi’ni İndirmek için tıklayınız.

Turkcell Ön Ödemeli Tek Kullanımlık Şifre(OTP) servisini kullanmaya başlamak için aşağıdaki indireceğiniz dosya içerisinde bulunan Taahhütnamenin imzalanıp tarafımıza gönderilmesi gerekmektedir.

Ön Ödemeli Tek Kullanımlık Şifre(OTP) Servisi Taahhütnamesini indirmek için tıklayınız.

Turkcell Faturalı Tek Kullanımlık Şifre(OTP) servisini kullanmaya başlamak için aşağıdaki indireceğiniz dosya içerisinde bulunan Taahhütnamenin imzalanıp tarafımıza gönderilmesi gerekmektedir.

Faturalı Tek Kullanımlık Şifre(OTP) Servisi Taahhütnamesini indirmek için tıklayınız.

Turkcell Toplu Mesajlaşma servislerini şimdiye kadar başka bir iş ortağı ile kullanılmış olup artık bizimle kullanılmaya karar verildiğinde aşağıda bulunan Turkcell geçiş talep formunun doldurulup imzalı ve kaşeli şekilde tarafımıza gönderilmesi gerekmektedir.

Turkcell Geçiş Talep Formu

Turkcell toplu mesajlaşma servislerini başka iş ortaklarıyla kullanmakta olan ve aynı zamanda bizimle de çalışmak isteyen kurumların her iki iş ortağı ile birlikte çalışabilmek için aşağıda bulunan Ek İş Ortağı Formunu doldurup imzalı ve kaşeli şekilde tarafımıza göndermesi gerekmektedir

Turkcell Ek İş Ortağı Formu

Türk Telekom

Tüm Ön Ödemeli ve Faturalı Türk Telekom Toplu Mesajlaşma servislerini kullanmaya başlayabilmek için aşağıdaki ilgili taahhütname ve ek evrakların düzenlenmesi gerekmektedir.

Türk Telekom faturalı Toplu SMS servisini kullanmak için aşağıda bulunan iki dosyanın da doldurulup imzalanarak tarafımıza gönderilmesi gerekmektedir.

Türk Telekom Faturalı Toplu SMS Abonelik Sözleşmesi ve Başvuru Formu’nu indirmek için tıklayınız.

Türk Telekom ön ödemeli Toplu SMS servisini kullanmak için aşağıda bulunan iki dosyanın da doldurulup imzalanarak tarafımıza gönderilmesi gerekmektedir.

Türk Telekom Ön Ödemeli Toplu SMS Abonelik Sözleşmesi ve Başvuru Formu’nu indirmek için tıklayınız.

Türk Telekom Taahhütlü TCKN SMS Servisi için indirdiğiniz dosyanın içerisinde yer alan 4 belgenin de doldurulup kaşe ve imza yan yana olacak şekilde imzalanması gerekmektedir.

Taahhütlü TCKN SMS Belgeleri için buraya tıklayınız.

Türk Telekom Taahhütsüz TCKN SMS Servisi için indirdiğiniz dosyanın içerisinde yer alan dosyanın içerisindeki 4 belgenin de doldurulup kaşe ve imza yan yana olacak şekilde imzalanması gerekmektedir.

Taahhütsüz TCKN SMS Belgeleri için buraya tıklayınız.

Tüm Türk Telekom TCKN GSM Sorgulama işlemleri için indireceğiniz klasör içerisindeki 2 sözleşmeyi de Kaşe ve İmza yan yana olacak şekilde imzalayıp tarafımıza göndermeniz gerekmektedir.

Türk Telekom Yetenekler Platformu Çerçeve Sözleşmesi ve TCKN GSM Sorgulama Ek Sözleşmesi’ni İndirmek için tıklayınız.

Türk Telekom Toplu Mesajlaşma servislerini şimdiye kadar başka bir iş ortağı ile kullanılmış olup artık bizimle kullanılmaya karar verildiğinde aşağıda bulunan Türk Telekom geçiş dilekçesinin doldurulup imzalı ve kaşeli şekilde tarafımıza gönderilmesi gerekmektedir.

Turk Telekom Geçiş Dilekçesi

Vodafone

Tüm Ön Ödemeli ve Faturalı Vodafone Toplu Mesajlaşma servislerini kullanmaya başlayabilmek için aşağıdaki ilgili taahhütname ve ek evrakların düzenlenmesi gerekmektedir.

Vodafone Faturalı Toplu SMS servisleri için indireceğiniz dosyadaki belgeleri doldurup imzalayarak tarafımıza göndermeniz gerekmektedir.

Vodafone Faturalı Toplu SMS taahhütname ve sözleşmelerini indirmek için buraya tıklayınız.

Vodafone Ön Ödemeli, Toplu SMS servisleri için indireceğiniz dosyadaki belgeleri  doldurup imzalayarak tarafımıza göndermeniz gerekmektedir.

Vodafone Ön Ödemeli Toplu SMS taahhütname ve sözleşmelerini indirmek için buraya tıklayınız.

Vodafone TCKN ile GSM sorgulama servisine başlamak için indireceğiniz dosyada yer alan üç belgenin de imzalanıp tarafımıza gönderilmesi gerekmektedir.

Vodafone TCKN GSM sorgulama sözleşmelerini indirmek için buraya tıklayınız.

Vodafone TCKN SMS servisi için indireceğiniz dosyadaki iki belgeyi de doldurup imzalayarak tarafımıza göndermeniz gerekmektedir.

Vodafone TCKN SMS taahhütname ve sözleşmelerini indirmek için buraya tıklayınız.

Vodafone Toplu Mesajlaşma servislerini şimdiye kadar başka bir iş ortağı ile kullanılmış olup artık bizimle kullanılmaya karar verildiğinde aşağıda bulunan Vodafone geçiş dilekçesinin doldurulup imzalı ve kaşeli şekilde tarafımıza gönderilmesi gerekmektedir.

Vodafone Geçiş Dilekçesi

Ek Evraklar

Şahıs Şirketleri

Şahıs şirketleri’nin kullanmaya başlayacakları servisin sözleşmeleri ile birlikte aşağıda yer alan belge ve evrakları tarafımıza iletmesi gerekmektedir.

 • Vergi Levhası fotokopisi
 • Yetkili kişinin kimlik fotokopisi
 • Yetkili kişinin İmza Beyannamesi
 • Kullanılmak istenen alfanümerik (gönderici ismi) şirket evraklarında geçmiyor ise, bu alfanümeriğin kurum ile bağlantısını gösterir belgenin fotokopisi
 • İmza yetkisi vekaleten kullanılıyorsa vekaletname fotokopisi ve vekaleten imza atan kişinin kimlik fotokopisi
 • V.A.S Telekom servisleri için numeriğin kurum ile bağlantısını gösterir belge
 • Son 2 aydan birine ait KDV Tahakkuk Fişi (yeni açılan firma için faaliyet belgesi)

Limited Şirketleri

Limited Şirketleri’nin kullanmaya başlayacakları servisin sözleşmelerinin yanında aşağıda yer alan belge ve evrakları tarafımıza iletmesi gerekmektedir.

 • Ticaret sicil gazetesi fotokopisi
 • Yetkili kişinin/kişilerin kimlik fotokopisi
 • İmza Sirküleri
 • Kullanılmak istenen alfanümerik (gönderici ismi) şirket evraklarında geçmiyor ise, bu alfanümeriğin kurum ile bağlantısını gösterir belgenin fotokopisi
 • Vergi Levhası Fotokopisi
 • İmza yetkisi vekaleten kullanılıyorsa vekaletname fotokopisi ve vekaleten imza atan kişinin kimlik fotokopisi
 • V.A.S Telekom servisleri için numeriğin kurum ile bağlantısını gösterir belge

Dernekler

Derneklerin kullanmaya başlayacakları servisin sözleşmelerinin yanında aşağıda yer alan belge ve evrakları tarafımıza iletmesi gerekmektedir.

 • Yetkili kişinin/kişilerin yetkili kılındığı sayfanın fotokopisi
 • Yetkili kişinin/kişilerin kimlik fotokopisi
 • Kullanılmak istenen alfanümerik (gönderici ismi) şirket evraklarında geçmiyor ise, bu alfanümeriğin kurum ile bağlantısını gösterir belgenin fotokopisi
 • İmza yetkisi vekaleten kullanılıyorsa vekaletname fotokopisi ve vekaleten imza atan kişinin kimlik fotokopisi
 • V.A.S. Telekom servisleri için numeriğin kurum ile bağlantısını gösterir belge

Diğer Şirketler

Diğer şirketlerin kullanmaya başlayacakları servisin sözleşmelerinin yanında aşağıda yer alan belge ve evrakları tarafımıza iletmesi gerekmektedir.

 • Yetkili kişinin yetkili kılındığına dair resmi evrağın fotokopisi
 • Yetkili kişinin kimlik fotokopisi
 • Kullanılmak istenen alfanümerik (gönderici ismi) şirket evraklarında geçmiyor ise, bu alfanümeriğin kurum ile bağlantısını gösterir belgenin fotokopisi
 • İmza yetkisi vekaleten kullanılıyorsa vekaletname fotokopisi ve vekaleten imza atan kişinin kimlik fotokopisi

Neden İletişim Makinesi?

 • İletişim Makinesinin tüm servisleri tek bir platformda kullanabileceğiniz; Kurulum gerektirmeyen, sade ve kullanıcı dostu arayüzü ile her şey parmaklarınızın ucunda.
 • İletişim Makinesi’nin güler yüzlü ve ilgili müşteri destek ekibine mesai saatleri içerisinde her zaman ulaşabilir ihtiyacınız olan çözümler ve ürünlerimiz konusunda canlı destek alabilirsiniz.
 • İletişim Makinesi’ni kullanarak yüz binlerce kişiye eş zamanlı olarak tek tıkla gönderim yapabilirsiniz.
 • İletişim Makinesi ile kullanmış olduğunuz tüm servislerin raporlarını gerçek zamanlı olarak tek bir platformda görüntüleyebilirsiniz.
 • İletişim Makinesi’nin akıllı yetenekleri sayesinde kullandığınız servisleri kolayca kişiselleştirebilir, konumlandırabilir ve etkileşimli hale getirebilirsiniz.

Hep birlikte büyük bir aileyiz

Hermes İletişim

İletişim Makinesi, Hermes İletişim ve Reklam Danışmanlık Hizmetleri ‘nin tüm iletişim ihtiyaçlarınızı tek bir platformda bulabileceğiniz hepsi bir arada servisi olarak hizmet vermektedir.

V.A.S Telekom

Sesli Mesaj, inbound IVR, outbound IVR ve Faks hizmetleri V.A.S Telekominasyon güvencesi ile sunulmaktadır. V.A.S. Telekomünikasyon Bilişim Hizmetleri, BTK nın yetkilendirilmiş işletmeler listesinde 25.08.2011 tarihi itibariyle yer alarak faaliyetlerine devam etmektedir.

Turkcell Gold İş Ortağı

İletişim Makinesi ile birlikte verilen toplu mesajlaşma hizmetleri Turkcell Gold İş Ortağı olarak, Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş ad ve hesabına verilmektedir.

Türk Telekom İş Ortağı

İletişim Makinesi ile birlikte verilen toplu mesajlaşma hizmetleri Türk Telekom iş ortağı olarak, Türk Telekom İletişim Hizmetleri ad ve hesabına verilmektedir.

Vodafone İş Ortağı

İletişim Makinesi ile birlikte verilen toplu mesajlaşma hizmetleri Vodafone İş Ortağı olarak, Vodafone Telekomunikasyon A.Ş. ve Vodafone Net İletişim Hizmetleri A.Ş. ad ve hesabına verilmektedir.

ISO 27001 Güvencesi

Firmamız ISO 27001 güvencesi ile uluslararası standartlara uygun bilgi güvenliğini sağlamaktadır.

İletişim Makinesi ile tüm iletişim servisleriniz tek bir platform üzerinde!